معرفی

مشخصات فردی

حسین رحمان سرشت

نام - نام خانوادگی : حسین   رحمان سرشت

پست الکترونیکی : h_rahmanseresht@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علامه طبا طبایی فعلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : سازمان مدیریت صنعتی (دوره پرورش مدیر، بااجرای دانشگاه های ام آی تی، هاروارد، نورث ایسترن یونیورسیتی، کلمبیا، وارتن اسکول آو منجمنت)

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : سیستم های مدیریت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه هال انگلستان مرکز تعالی و تحقیقات سیستم ها در اروپا

سوابق اجرایی

ردیف

سمت و

نوع فعالیت

محل

مدت

از

تا

1

رئیس مجتمع دانشگاهی علوم انسانی (دانشگاه علامه طباطبائی)

دانشگاه علامه طباطبائی

1361

1364

2

رئیس دفتر آمار و برنامه ریزی

وزارت علوم و تحقیقات

1371

1373

3

معاون پژوهشی دانشگاه

دانشگاه علامه طباطبائی

1369

1382

4

مدیر گروه آموزش مدیریت بازرگانی بیمه، گمرگ .جهانگردی

دانشگاه علامه طباطبائی

1374

1378

5

معاون آموزشی

دانشگاه علامه طباطبائی

1378

1379

6

معاون پژوهشی

دانشگاه علامه طباطبائی

1379

1381

7

معاون موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1376

1376

8

رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1376

1377

 

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

 

نام مجمع

موضوع فعالیت

نوع فعالیت

شهر و کشور مبدا مجمع

مدت

از

تا

عضو بنیانگذار سازمان بهره‌وری ملی جمهوری اسلامی ایران

از نظامی فعالیتهای بهره‌وری در کشور

تهیه آمار بهره‌وری

 

تهران – زیر نظر سازمان بهره‌وری آسیایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

1373

 

1382

 

 

عضو بنیانگذار انجمن علوم مدیریت ایران

 

 

 

 

ارتقای جایگاه مدیریت

 

 

 

 

برگزاری سمینارها و سیاستهای برای ارتقای مدیریت علمی و عملی در کشور

 

تهران مجموعه دانشگاهها ( بخصوص دانشگاه علامه طباطبائی)

 

 

 

 

 

1376

 

 

 

 

ادامه دارد

عضو بنیانگذار انجمن علمی سلامت و ایمنی

 

 

 

ارتقای موقعیت ایمنی و سلامت

 

            

                 "

 

 

 

تهران مجموعه دانشگاهها ( بخصوص دانشگاه شهید چمران اهواز)

 

 

 

1384

 

 

ادامه دارد

عضو بنیانگذار انجمن علمی مدیریت راهبردی جمهوری اسلامی ایران

ارتقای جایگاه

استراتژی

 

                 "

تهران مجموعه دانشگاهها

 

 

 

1383

ادامه دارد

 


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

مجموعه پژوهشگران مدیریت و مدیران  متشکل از بیش از 200 نفر دارنده مدرک دکترا با مدارج بالا و بیش از 100 نفر دارنده مدرک کارشناسی ارشد  با سابقه فعالیت های مدیریتی و تدریسی    بعلاوه معدودی از پروژه های انجام شده  به شرح جدول  

عوامل موثر در ورود به خدمت و خروج از خدمت کارکنان خبرگزاری

طرح و شیوه نامه ارزشیابی کارکنان خبرگزاری جمهوری اسلامی

تشکیلات ( تاپ چارت) ریاست جمهوری

پژوهشی در مورد پژوهشهای آموزش و پرورش

قابلیت اجرای بخشنامه‌های وزارت آموزش و پرورش

چارچوب تصمیم‌گیری تمرکز یا عدم تمرکز درآموزش عالی (بصورت کتاب در آمده است)

تحقیق و تدوین رئوس برنامه محول در علوم انسانی و اجتماعی (خلاصه به صورت کتاب در آمده)

جایگاه رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی

پی‌آمدهای سیاسی و اجتماعی آموزش عالی دانشگاه

استراتژی صنعت فولاد

 جایگاه رشته‌های مدیریت در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی

رابطه حاکمیت شرکت با بهره‌وری شرکتها، ایران به عنوان یک مورد

ارزشیابی آمادگی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در استفاده از شراکتهای راهبردی

میزان یادگیرندگی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

سنجش شکاف های دانشی در شرکت پژوهش و فناوری  پتروشیمی

میزان استفاده از مدیریت دانش در بانک

مشارکت در اجرای سیستم جامع مدیریت دانش

مشارکت در اجرای سیستم جامع مدیریت دانش

 


نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : استاد

پایه : 30

سمت اجرایی در دانشگاه : استاد

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1393-01-07

حسین رحمان سرشت
حسین رحمان سرشت

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استاد
^